Zuidpoort

Management

Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen.


Zuidpoort Management is een onafhankelijk managementbureau, opgericht in 1999.

De managers van Zuidpoort Management zijn experts op het snijvlak van business en informatietechnologie. Wij zien informatie- technologie als een 'enabler' van de bedrijfsdoelstellingen. In onze visie kan IT nooit een op zich zelf staand doel zijn.

Uitgangspunt bij elke opdracht is onze volledige betrokkenheid bij de opdrachtgever en de doelstellingen. Doelgerichtheid en een mensgerichte aanpak zijn kenmerkend voor onze aanpak.

De managers van Zuidpoort Management hebben een bedrijfskundige en/of informatica opleiding en hebben minimaal 20 jaar ervaring op managementgebied. Onze klanten zijn (middel)grote ondernemingen en overheidsorganisaties.